PublikovanieNový formát registračného čísla
Dátum pridania 26.02.2017

Členovia Rady SKZT a neskôr aj delegátmi 28. Snemu SKZT, na návrh viceprezidenta SKZT  pre legislatívu a registráciu Mgr. Andreja Lukáša, prijali skrátenie registračného čísla zubných technikov.

Pôvodné registračné číslo bolo generované v rokoch 2004-5 v súvislosti s vtedy novým zákonom číslo  578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného v snahe zjednotiť niektoré nelekárske zdravotnícke povolania zlúčil štyri dovtedy samostatné stavovské organizácie a vytvoril z nich Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Na rozlíšenie povolaní združených v novej komore (väčšina z pôvodných organizácií zastrešovala viac ako jedno zdravotnícke povolanie) použili tvorcovia registračného čísla alfanumerický kód. 

Registračné číslo zubných technikov dostalo tvar, ktorý všetci registrovaní poznáte:Príklad : 30036 / 2 – U – 80036
            V roku 2015, kedy na základe zákona č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov museli organizácie poverené registráciou zdravotníckych pracovníkov odoslať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) prvú dávku údajov o registrovaných zdravotníkoch, sa pracovníci NCZI vyslovili, že registračné číslo používané SKZT je píliš dlhé, obsahuje 15 znakov (11 čísel, jedno písmeno a 3 interpunkčné znamienka). Štruktúra informačného systému eHealth dovoľuje využívať maximálne 10 znakov. Pracovníci NCZI na tento nedostatok komoru upozornili a zároveň pri kontrole údajov zistili, že päť posledných čísel registračného čísla je jedinečných pre každého registrovaného zubného technika. Preto navrhli SKZT upraviť doteraz používané číslo na päť posledných znakov.
          
  Tento návrh bol zapracovaný ako dodatok Smernice o registrácii. Ale čo zo zmeny registračného čísla vyplýva pre jeho používateľov, registrovaných zubných technikov? Najmä to, že musia všade tam, kde si to legislatíva vyžaduje, používať nový formát svojho registračného čísla. Niektorí z Vás si napríklad dali vyrobiť pečiatku, ktorú otláčajú na protetický štítok. V budúcnosti by práve tam mali použiť skrátenú verziu.

 Keďže zmena nadobudla platnosť dňom schválenia (13.10.2016), zubným technikom, ktorí požiadajú o vydanie potvrdenia o zápise do registra zubných technikov po tomto termíne, bude pridelené registračné číslo v novom formáte.

návrat ...

AKTUALITY


18.03.2020
OZNAM! - Kancelária SKZT je zatvorená. Všetky úlohy a požiadavky budú vybavované priebežne. Prosím používajte mail kancelaria@skzt.sk Ďakujeme za porozumenie.
10.03.2020
ZMENA! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine sa zasadnutie Rady SKZT plánované na 20.3.2920 odkladá. Nový termín bude včas oznámený.
12.07.2019
Zaujímavá reportáž o našej expozícii: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/184691#2364
zobraz všetko

Špeciálna ponuka VÚB Leasing a VÚB
pre členov SKZT
Predmetom ponuky VÚB Leasing, a.s. sú predschválené leasingové obchody, poskytované spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., členom Slovenskej komory zubných technikov

Napíšte nám


Meno:
E-mail:
Mesto:
Text:


Home |  O nás |  Inzercia |  Legislatíva |  IVZT |  Časopis |  Galéria |  Pacienti |  Kontakt | 
WebDesign and programming by Zetagroup