Zubný technik - stavovský časopis SKZT


Zubný technik | Odborný časopis | S prílohou Articulorum technicus dental


Vydavateľ

Slovenská komora zubných technikov

Redakcia a inzercia

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5
02 62410523, 0905734903, 02 62410522 (fax)
kancelaria@skzt.sk

Šéfredaktor

Mgr. Otto Wiesler, dipl.z.t.
0903 558 995
otto.wiesler@skzt.sk

Redakčná rada

• Mgr. Hana Dohálová, dipl.z.t. • Mgr. Iveta Murínová • doc. PaedDr. PhDr. Eliška Knošková, PhD. MHA • RNDr. Ľudovít Neischl, dipl.z.t. • Ján Ondrejka, dipl.z.t. • Mgr. Andrej Lukáš

Odborní recenzenti

• prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. • doc. PaedDr. PhDr. Eliška Knošková, PhD., MHA. • MUDr. Dušan Poruban, CSc. • MUDr. Štefan Kollár, PhD. • MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA. • RNDr. Ľudovít Neischl • Mgr. Otto Wiesler • Mgr. Roman Tulek •

Zubný technik

• Odborný časopis • S prílohou Articulorum technicus dental

Zubný technik je stavovský časopis Slovenskej komory zubných technikov. Vychádza štvrťročne, pre členov SKZT bezplatne, v náklade 950 kusov. Evidenčné číslo MK SR: EV 3415/09, ISSN 1335-6240

bezplatne, v náklade 950 kusov. Evidenčné číslo MK SR: EV 3415/09, ISSN 1335-6240


Cenník inzercie pre rok 2017

AKTUALITY


31.10.2018
Pozývame všetkých členov SKZT na Snem SKZT dňa 17.11.2018 v Poprade. Bližšie informácie budú nasledovať v najbližších dňoch.
30.10.2018
Zasadnutie Rady SKZT sa uskutočnilo dňa 25.10.2018 v hoteli Máj v Liptovskom Jáne. Zároveň prebehla aj porada hospodárov SKZT s účtovnou firmou a kontrolný výbor SKZT.
12.09.2018
OZNAM - Kancelária SKZT je z dôvodu PN otvorená nepravidelne. Prosíme o ohlásenie a kontakt e-mailom. Za pochopenie ďakujeme.
zobraz všetko

Špeciálna ponuka VÚB Leasing a VÚB
pre členov SKZT
Predmetom ponuky VÚB Leasing, a.s. sú predschválené leasingové obchody, poskytované spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., členom Slovenskej komory zubných technikov

Napíšte nám


Meno:
E-mail:
Mesto:
Text:


Home |  O nás |  Inzercia |  Legislatíva |  IVZT |  Časopis |  Galéria |  Pacienti |  Kontakt | 
WebDesign and programming by Zetagroup