Cenník inzercie pre rok 2017


Cenník inzercie v časopise Zubný technik pre rok 2017

Časopis Zubný technik je stavovský časopis Slovenskej komory zubných technikov (SKZT)

● vychádza: 4x ročne
● náklad: 950 ks
● veľkosť formátu: A5
● vydavateľ: Slovenská komora zubných technikov
● registračné číslo MK SR: EV 3415/09

Inzerciu realizujeme na základe objednávky. V objednávke uveďte všetky údaje potrebné pre záväznú objednávku (adresa, IČO, ...). Ak spolu s objednávkou nezasielate podkladové materiály pre inzerciu, uveďte predpokladaný dátum zaslania týchto materiálov, pričom dodržte termíny uzávierok. Faktúry za inzerciu zasielame zároveň s expedíciou príslušného čísla Zubného technika. Po uverejnení inzercie Vám zašleme časopis Zubný technik bezplatne.K celostránkovej inzercii je možnosť uviesť odborný (reklamný) článok, ktorý je už bezplatný a je podpísaný zubným technikom.

Vnútorné stránky

  ČB ČB + 1 farba (modrá) celofarebná
¼ strany 42,- EUR 52,- EUR 84,- EUR
½ strany 84,- EUR 104,- EUR 157,- EUR
celá strana 168,- EUR 208,- EUR 293,- EUR

Druhá a tretia strana obálky

  ČB ČB + 1 farba (modrá) celofarebná
½ strany - - 167,- EUR
celá strana - - 334,- EUR

Štvrtá strana obálky

  ČB ČB + 1 farba (modrá) celofarebná
celá strana - - 418,- EUR

Riadková inzercia

● Predaj a kúpa prístrojov, materiálu a ponuka zamestnania: 7,- EUR
● Hľadanie zamestnania pre členov SKZT: bezplatne (0,- EUR)

Školenia

● Ponuky školení v akreditovaných pracoviskách a akredit. pracovníkmi v SR: bezplatne (0,- EUR)
● Ponuky školení v zahraničí: ¼ strany: 21,- EUR
                                           ½ strany: 42,- EUR
                                           celá strana: 84,- EUR

Rozmery inzercií [výška x šírka]

celá strana = 20 x 14 cm alebo od okraja po okraj 21 x 15 cm
1/2 strany = 9 x 13 cm alebo 18 x 6,5 cm
1/4 strany = 9 x 6,5 cm

Zľavy a príplatky

● Pri celoročnej objednávke celofarebnej a celostránkovej inzercie: zľava 5 %
● Grafické a textové spracovanie inzercie podľa dodaných materiálov: príplatok 5 - 15 % k cene

Vkladanie materiálov

Základná cena za vkladanie 1 300 ks materiálov (ponukových listov, prospektov a pod.) do obálok pri expedícií: 166,- EUR

Predplatné na rok 2017

● Predplatitelia: 16,- EUR
● Predplatitelia v SR - zľava 20%: 12,- EUR

Inzertné oddelenie

Slovenská komora zubných technikov
Černyševského 26
851 01 Bratislava 5

tel. 02/6241 0522, 0905 734903
e-mail: dentskzt@nextra.sk
web: www.skzt.sk
vybavuje: Mgr. Iveta Murínová

Ďalšie podrobnosti, ktoré jasne nevyplývajú z tohto cenníka, sa budú riešiť dohodou medzi objednávateľom a vydavateľom. Tešíme sa na spoluprácu a radi vás kedykoľvek, po telefonickom ohlásení, privítame v našej kancelárii na Černyševského ul. 26 vBratislave 5.

Mgr. Otto Wiesler, šéfredaktor ZT


 


AKTUALITY


18.03.2020
OZNAM! - Kancelária SKZT je zatvorená. Všetky úlohy a požiadavky budú vybavované priebežne. Prosím používajte mail kancelaria@skzt.sk Ďakujeme za porozumenie.
10.03.2020
ZMENA! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine sa zasadnutie Rady SKZT plánované na 20.3.2920 odkladá. Nový termín bude včas oznámený.
12.07.2019
Zaujímavá reportáž o našej expozícii: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/184691#2364
zobraz všetko

Špeciálna ponuka VÚB Leasing a VÚB
pre členov SKZT
Predmetom ponuky VÚB Leasing, a.s. sú predschválené leasingové obchody, poskytované spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., členom Slovenskej komory zubných technikov

Napíšte nám


Meno:
E-mail:
Mesto:
Text:


Home |  O nás |  Inzercia |  Legislatíva |  IVZT |  Časopis |  Galéria |  Pacienti |  Kontakt | 
WebDesign and programming by Zetagroup