Preskočiť navigáciu

Špeciálna ponuka VÚB Leasing a VÚB pre členov SKZT

Ponuka VÚB Leasing a VÚB iba pre členov SKZT

Neprehliadnite

Aktuálne zoznamy akreditovaných pracovísk a pracovníkov nájdete v sekcii Inštitútu vzdelávania zubných technikov (IVZT).

Stalo sa

16. 4. 2016 
sa vo Zvolene uskutočnilo zasadnutie v poradí 27. Snemu SKZT, na ktorom si delegáti zvolili prezidenta, členov prezídia - viceprezidentov, členov Kontrolného výboru a Disciplinárnej komisie.

14. 4. 2016 
sa na podnet Komory veterinárnych lekárov SR v hotely Hradná brána v Bratislave uskutočnila spoločná večera predstaviteľov komôr na Slovensku s diskusiou o aktuálnej problematike týkajúcej sa stavovských profesijných komôr.

8. 4. 2016 
zaslala SKZT v zmysle čl. 4, bod 2 Metodického usmernenia MZ SR č. 1/2013 o účasti zástupcu na Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky ako stavovská organizácia svoje vyjadrenie k maturitným okruhom na maturitnú skúšku na SZŠ na Moyzesovej ul. v Košiciach, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. až 10. júna 2016

6. 4. 2016 
si na pôde Národného centra zdravotníckych informácií prevzal poverovací dekrét člena Stálej pracovnej skupiny pre štandardy zdravotníckej informatiky RNDr. Jaroslav Šaár.

4. 4. 2016 
sa uskutočnilo zasadnutie Rady žilinskej regionálnej komory SKZT.

Staršie

Vitajte na stránkach SKZT

Slovenská komora zubných technikov, člen medzinárodnej federácie majiteľov zubných techník (FEPPD).

Aktuality

Spolupráca SKZT s VÚB a s VÚB Leasing
20.5.2016 | Aktualizovaná ponuka zvýhodnení, ktoré pripravila VÚB, a.s., prináša atraktívne možnosti financovania pre všetkých aktívnych členov SKZT. Zároveň pripomíname, ze stále platí aj ponuka od VÚB Leasing, a.s., ktorá predĺžila pre členov SKZT ponuku leasingových možností.
Pokračovanie
Príhovor novej prezidentky SKZT
19.5.2016 | Za novú preprezidentku SKZT bola na Sneme SKZT zvolená Mgr. Hana Dohálová, dipl.z.t.
"Vážené kolegyne a kolegovia! Ako nová prezidentka si dovolím využiť túto príležitosť..."
Pokračovanie
Vzdelávacia akcia na lodi do Viedne
21.4.2015 | Inštitút vzdelávania zubných technikov si dovoľuje pozvať všetkých zubných technikov na už tradičné vzdelávacie podujatie na lodi do Viedne. Akcia sa uskutoční dňa 15. mája 2015. Za účasť na vzdelávacej akcii vám bude pridelených 8 kreditov.
Pokračovanie
Staršie aktuality

Adresa:

Slovenská komora zubných technikov
Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5

Telefónne čísla:
+421 2 6241 0523, +421 2 6241 0522 (fax), +421 905 734 903

↑  Nahor

Pridať do obľúbených položiek | © 2010 SKZT