Preskočiť navigáciu

Špeciálna ponuka VÚB Leasing a VÚB pre členov SKZT

Ponuka VÚB Leasing a VÚB iba pre členov SKZT

Neprehliadnite

Aktuálne zoznamy akreditovaných pracovísk a pracovníkov nájdete v sekcii Inštitútu vzdelávania zubných technikov (IVZT).

Stalo sa

17. - 18. 6. 2016 
si mohli nielen zubní technici vo Wellness hoteli Chopok doplniť vedomosti na druhom ročníku kongresu Nové možnosti v zubnej technike.

15. 6. 2016 
sa uskutočnilo zasadnutie rady banskobystrickej regionálnej komory.

10. 6. 2016 
sa v Trenčíne uskutočnilo zasadnutie prezídia a prvé zasadnutie Rady SKZT po volebnom sneme.

9. 6. 2016 
zvolalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadnutie pracovnej skupiny k skúšobnému poriadku doplňujúcej skúšky zdravotníckych pracovníkov podľa § 18 ods. 2 zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za SKZT sa stretnutia zúčastnil RNDr. Ľudovít Neischl.

3. 6. 2016 
sa uskutočnilo prvé zasadnutie novozvolenej rady trnavskej regionálnej komory (RK 8).

Staršie

Vitajte na stránkach SKZT

Slovenská komora zubných technikov, člen medzinárodnej federácie majiteľov zubných techník (FEPPD).

Aktuality

Spolupráca SKZT s VÚB a s VÚB Leasing
12.7.2016 | Aktualizovaná ponuka zvýhodnení, ktoré pripravila VÚB, a.s., prináša atraktívne možnosti financovania pre všetkých aktívnych členov SKZT. Zároveň pripomíname, ze stále platí aj ponuka od VÚB Leasing, a.s., ktorá predĺžila pre členov SKZT ponuku leasingových možností. Aktuálne sú v ponuke produkty so zníženými úrokovými sadzbami pre členov Slovenskej komory zubných technikov. Platnosť tejto časovo obmedzenej kampane je nastavená od 01. 07. 2016 do 31. 12. 2016.
Pokračovanie
Nové Prezídium SKZT
1.7.2016 | Na prvom zasadnutí novozvolených orgánov SKZT dňa 11. 5 .2016 v Bratislave sa členovia prezídia dohodli na rozdelení funkcií viceprezidentov: doc. PhDr. PaedDr. Eliška Knošková, PhD, MHA – viceprezidentka pre vzdelávanie; RNDr. Ľudovít Neischl, dipl.z.t. – viceprezident pre súkromnú prax; Mgr. Jozef Hirjak, dipl.z.t. – viceprezident pre financie; Mgr. Andrej Lukáš – viceprezident pre legislatívu a registráciu. Novozvolení členovia Disciplinárnej komisie SKZT si za predsedníčku zvolili Silviu Tóthovú, dipl.z.t. z bratislavskej regionálnej komory (RK 1), za podpredsedníčku Mgr. Ingrid Némethovú z košickej regionálnej komory (RK 2). Za predsedu Kontrolného výboru SKZT bol zvolený Jozef Kováčik, dipl.z.t. z banskobystrického regiónu (RK 6), za podpredsedníčku Mgr. Alžbeta Kmeťková z bratislavského regiónu (RK 1).
Príhovor novej prezidentky SKZT
19.5.2016 | Za novú preprezidentku SKZT bola na Sneme SKZT zvolená Mgr. Hana Dohálová, dipl.z.t.
"Vážené kolegyne a kolegovia! Ako nová prezidentka si dovolím využiť túto príležitosť..."
Pokračovanie
Staršie aktuality

Adresa:

Slovenská komora zubných technikov
Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5

Telefónne čísla:
+421 2 6241 0523, +421 2 6241 0522 (fax), +421 905 734 903

↑  Nahor

Pridať do obľúbených položiek | © 2010 SKZT