SKZT.sk

Slovenská komora zubných
technikov stavovská, dobrovoľná,
nezisková, apolitická organizácia
združujúca zubných technikov
Slovenska.

Ste členom komory? Prihláste sa, ak nie použite registračný formulár. 

O nás

Chceli by ste sa dozvedieť o nás viac informácií? Stačí kliknúť

U

inzercia

Dostupná sekcia pre všetkých registrovaných členov so zaplateným poplatkom.

h

Legislatíva

Chceli by ste sa dozvedieť o zmenách v zákonoch a o dôležitých informáciách?

Vzdelávanie

Chceli by ste vedieť viac o možnostiach vzdelávania pre vás?

Časopis

Všetky informácie o vydávanom magazíne zubný technik

Pacienti

Na webových stránkach nájdu informácie nielen zubní technici, ale i pacienti

Naše aktuality

Oznámenie VUB banky

Dňa 2.12.2021 sme dostali od predstavenstva VUB nasledovnú informáciu

Rada SKZT

Dňa 12.11.2021 sa uskutočnilo online zasadnutie Rady SKZT

Valné zhromaždenie členov RK1

dňa 23.9.2021 o 16:00 hod. sa v priestoroch BNC, Turbínová 1, Bratislava uskutoční Valné zhromaždenie členov Regionálnej komory 1. Súčasťou VZ bude aj školenie BOZP a OPP s pridelením 3 kreditov.

Naši partneri

 

Predmetom ponuky VÚB Leasing, a.s. sú predschválené leasingové obchody, poskytované spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., členom Slovenskej komory zubných technikov

+ Aktuálne stanovisko VÚB banky.

Napísali o nás