Časopis

ZUBNÝ TECHNIK, ODBORNÝ ČASOPIS S PRÍLOHOU ARTICULORUM TECHNICUS DENTAL

Vydavateľ

Slovenská komora zubných technikov

Redakcia a inzercia

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5
02 62410523, 0905734903, 02 62410522 (fax)
kancelaria@skzt.sk

Redakčná rada

• Mgr. Hana Dohálová, dipl.z.t. doc. PaedDr. PhDr. Eliška Knošková, PhD. MHA • RNDr. Ľudovít Neischl, dipl.z.t. • Ján Ondrejka, dipl.z.t. • Mgr. Andrej Lukáš

Odborní recenzenti

• prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. • doc. PaedDr. PhDr. Eliška Knošková, PhD., MHA. • MUDr. Dušan Poruban, CSc. • MUDr. Štefan Kollár, PhD. • MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA. • RNDr. Ľudovít Neischl • Mgr. Roman Tulek •

Zubný technik

• Odborný časopis •

Zubný technik je stavovský časopis Slovenskej komory zubných technikov. Vychádza polročne, pre členov SKZT bezplatne, v náklade 800 kusov. Evidenčné číslo MK SR: EV 3415/09, ISSN 1335-6240.

Articulorum technicus dental je stavovský časopis Slovenskej komory zubných technikov. Vychádza raz ročne v elektronickej podobe. Evidenčné číslo MK SR: EV 3415/09, ISSN 2644-6324

Cenník inzercie časopisu

V prípade, že ste registrovaným členom, tak kliknite sem a môžete si stiahnuť celý časopis.