Disciplinárna komisia

PredsedaSilvia Tóthová, dipl.z.t. 0903 423 822
Sisi_@yahoo.com
PodpredsedaMgr. Ingrid Némethová0905 892 551
nemethova.inga@gmail.com
ČlenoviaRNDr. Jaroslav Šaár, dipl.z.t.0907 877 918
saar.j@saardent.sk
Mgr. Otília Sálková, dipl.z.t.0905 652 889
otilia.salkova@gmail.com
Milan Pilip, dipl.z.t.milanpilipzt@gmail.com