Disciplinárna komisia

PredsedaSilvia Tóthová, dipl.z.t. 0903 423 822
Sisi_05@yahoo.com
PodpredsedaMgr. Ingrid Némethová0905 892 551
nemethova.inga@gmail.com
ČlenoviaMgr. Martina Poláková0905 826 611
martinapolakova77@gmail.com
Mgr. Otília Sálková, dipl.z.t.0905 652 889
otilia.salkova@gmail.com
Ivan Rizek, dipl.z.t.0902 072 161
rizek.ivan@gmail.com