Žilinská regionálna komora III

PredsedaBeáta Latzková, dipl.z.t.0903 416 030
beatalatzkova@gmail.com
PodpredsedaTomáš Seidl0910 265 385
zubarents@gmail.com
TajomníkDaniela Slottová041 / 5422 375, 0902 827 379
dana.slottova@gmail.com
HospodárMgr. Gabriela Novocká0905 294119
novockag@azet.sk
Kontrolný výbor
predseda
Mgr. Viera Adamčíková, dipl.z.t. –
revízny technik
0905 562645
info@penzionaurel.sk
Členovia KVMária Hochholzerová0908 927390
maria.hochholzerova@gmail.com
Ján Benian0917 753978
molar@email.cz
Darina Záňová0908 65 33 84
Dana Štrbová0905 377 023
dana.strbova7@gmail.com
Disciplinárna komisia
predseda
Jana Bičanová, dipl.z.t.0908 693934
bicanova.j@post.sk
Členovia DKMária Maceková, dipl.z.t.0911 569599 majamac@zoznam.sk
Mária Marettová0905 840337
m.marettova@orava.sk
PhDr. Libuša Kovalská0908 280448
stomatologia@unm.sk
Martin Staňo0903 356137
dentistz@webnet.sk