Nitrianska regionálna komora IV

PredsedaPavol Fiala, dipl.z.t.0905 215 077
fiala@zubnatechnika.com
PodpredsedaIng. Bc. Jaromír Rumanovský, MBA0907 124128
jaromir.rumanovsky@gmail.com
TajomníkMgr. Andrej Tücsök0907 737 082
andreatucsok@gmail.com
HospodárMgr. Katarína Fialová0908 717 083
katkafiala@centrum.sk
Kontrolný výbor
predseda
Róbert Vyskok – revízny technik0915 425697
robident.zubnatechnika@gmail com
Členovia KVMgr. Anna Ivánová0905 223128
anicka.i@centrum.sk
Juraj Krajčovič0918 912 921
Disciplinárna komisia
predseda
Ľudmila Jančovičová, dipl.z.t.0911 695 493
jancovicludmila@gmail.com
Členovia DKMgr. Martina Poláková0905 826 611
martinapolakova77@gmail.com
Pavol Mikuláš, dipl.z.t.0905 294 523
mikulas.pavol@gmail.com