Trnavská regionálna komora VIII

PredsedaPavol Hlaď, dipl.z.t.0905 409 273
pavol.hlad@gmail.com
PodpredsedaMgr. Peter Pintes, dipl.z.t.0915 732 089 
pintesp@gmail.com
TajomníkAttila Miklóš, dipl.z.t.0905 440 117
amiklo@centrum.sk
HospodárBlanka Kludilová0904 236 237
b.kludilova@centrum.sk
Kontrolný výbor
predseda
Bc. Bohumil Polák0907 555 615
bopol@post.sk
Členovia KVTichomír Hencz0908 187 718
henczti@gmail.com
Mgr. Erik Fehér0903 472 075
erikfeher@zoznam.sk
Disciplinárna komisia
predseda
Bc. Peter Struhár, dipl.z.t.0908 950073
peto.struhar@gmail.com
Členovia DKMária Belicová, dipl.z.t.0907 554 811
belicovamaria111@gmail.com
Ildikó Bölcsová0903 256 087
Členovia regionálnej radyPeter Lovecký, DiS0910 779 790
obchod@ldcsro.sk
Ľubomír Zavilla, dipl.z.t.0905 484 055
zavilllla@gmail.com
Bc. Dávid Šoula0918 377 891
zubnatechnikasoula@gmail.com
Revízny technikBc. Ondrej Slovák0948 070 116
slovako.dentech@gmail.com