Trnavská regionálna komora VIII

PredsedaPavol Hlaď, dipl.z.t.0905 409 273
pavol.hlad@gmail.com
PodpredsedaMgr. Hana Dohálová, dipl.z.t.0905 174 562 
hana.dohalova@aon.at
TajomníkAttila Miklóš, dipl.z.t.0905 440 117
amiklo@centrum.sk
HospodárBlanka Kludilová0904 236 237
b.kludilova@centrum.sk
Kontrolný výbor
predseda
Bc. Bohumil Polák0907 555 615
bopol@post.sk
Členovia KVJana Hlavenková, dipl.z.t.033 / 7422 801
0903 206398
Tichomír Hencz0908 187 718
Mgr. Peter Pintes–
revízny technik
0915 732 089
pintesp@gmail.com
Mgr. Erik Fehér0903 472 075
erikfeher@zoznam.sk
Disciplinárna komisia
predseda
Bc. Peter Struhár, dipl.z.t. – hlavný
Odborník pre RK 8
0908 950073
peto.struhar@gmail.com
Členovia DKIldikó Bölcsová0903 256 087
Mária Belicová, dipl.z.t.0907 554 811
Annamária Faragoová0905 830 955
faragoova@zoznam.sk
Ladislav Okapec0903 410 872