Poplatky

Poplatky za rok 2019, ktoré boli schválené na ostatnom Sneme SKZT na stiahnutie TU.