Bratislavská regionálna komora I

Kontakt: rk1bratislava@gmail.com

Predseda Mgr. Marek Novák 0905 844 661
amdzub@gmail.com
Podpredseda Mgr. Eva Horazná-Matrková dipl.z.t. 0905 355 632
evamartkova@gmail.com
TajomníkSilvia Tóthová, dipl.z.t.0903 423 822
sisi­_05@yahoo.com
HospodárAlica Jančová, dipl.z.t.0905 835 969
ja.alica@gmail.com
Kontrolný výbor
predseda a revízny technik
Mgr.Dana Rybárová dipl.z.t. 0903 257 106
dentaltechba@gmail.com
Členovia KV Mgr. Otília Sálková, dipl.z.t. 0905 652 889
otilia.salkova@gmail.com
Mgr. Ľubica Ingeliová dipl.z.t. 0905 148 209
Disciplinárna komisia
predseda
Róbert Magula dipl.z.t. 0905 423 185
opal.magula@gmail.com
Členovia DK Bc. Róbert Trela dipl.z.t. 0903 747 760
trela.robert@gmail.com
Miroslav Fojta 0905 642 008 
mirofojta@gmail.com