pre členov komory. Od 15.09. 2023 platí nasledovná novinka/zmena:

Zvýšenie a úprava účelu predschválených limitov pre členov SKZT:

  • bola navýšená pôvodná výška predschváleného lízingového limitu zo 100 tis. €  na novú výšku 150 tis. €,
  • celá výška predschváleného lízingového limitu je určená výlučne na financovanie zdravotníckej techniky – stroje, prístroje a zariadenia, t. j. ostatný hnuteľný majetok,
  • financovanie vozidiel – člen komory môže aj naďalej požiadať o financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5t  za zvýhodnených podmienok (bez finančných výkazov, zvýhodnená akontácia, bez poplatku…), pričom toto financovanie neznižuje jeho predschválený lízingový limit.

Celá ponuka