Novinky na stránke

V sekcii pre členov – základné dokumenty – protetický štítok V sekcii pre členov – základné dokumenty – zápisnica z rady SKZT 25.9.2020 V sekcii o nás – štatút a smernice – povinnosti zubného...

SNEM SKZT

Pre zhoršujúcu sa situáciu ohľadne pandémie koronavírusu je konanie snemu SKZT preložené na 10.10.2020.

Liptovské zubotechnické dni – O Z N A M

Vážené kolegyne a kolegovia! Na základe návrhov pandemickej komisie sa vedenie SKZT nakoniec  rozhodlo pripravovanú akciu Liptovské zubnotechnické dni zrušiť. Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem a prihlásili sa na podujatie. Poukázaná čiastka Vám...