Prezídium

PrezidentkaMGR. HANA DOHÁLOVÁ, DIPL.Z.T0905 174 562
hana.dohalova@aon.at
Viceprezident pre
súkromnú prax
RNDr. Ľudovít Neischl, dipl.z.t.02 / 6241 0608
0905 610518
zubnatechnika@nddent.sk
Viceprezident pre
legislatívu a registráciu
Mgr. Andrej Lukáš0905 396 694
andrej@alldent.sk
Viceprezident pre vzdelávanieDoc. PaedDr. PhDr. E. Knošková,
PhD, MHA
0903 440 989
eliska.knoskova@atlas.sk
Viceprezident pre
financie
Mgr. Jozef Hirjak, dipl.z.t.0905 356 037
hirjak.h.k@centrum.sk