Prezídium

PrezidentkaMGR. HANA DOHÁLOVÁ, DIPL.Z.T0905 174 562
hana.dohalova@aon.at
Viceprezident pre
súkromnú prax
Mgr. Andrej Lukáš0905 396 694
andrej@alldent.sk
Viceprezident pre
legislatívu a registráciu
Mgr. Marek Novák0905 844 661
amdzub@gmail.com
Viceprezident pre vzdelávanieDoc. PaedDr. PhDr. E. Knošková,
PhD, MHA
0903 440 989
eliska.knoskova@atlas.sk
Viceprezident pre
financie
Pavol Fiala, dipl.z.t.0905 215 077
fiala@zubnatechnika.com