Valné zhromaždenie členov RK1

dňa 23.9.2021 o 16:00 hod. sa v priestoroch BNC, Turbínová 1, Bratislava uskutoční Valné zhromaždenie členov Regionálnej komory 1. Súčasťou VZ bude aj školenie BOZP a OPP s pridelením 3 kreditov.

Rada SKZT

Dňa 25.6.2021 sa v priestoroch hotela Tenis vo Zvolene uskutoční zasadnutie Rady SKZT.

32. Snem SKZT

Dňa 26.6.2021 sa v priestoroch hotela Tenis vo Zvolene uskutoční volebný snem komory zubných technikov.