Kontrolný výbor

PredsedaJozef Kováčik, dipl.z.t. 0905 275 237
melin@stonline.sk
PodpredsedaAlica Jančová, dipl.z.t.0905 835 969
amdzub@gmail.com
ČlenoviaBlanka Kludilová0904 236 237
b.kludilova@centrum.sk
Mgr. Gabriela Novocká0905 294 119
novockagabika@gmail.com
Mgr. Ivanna Madrová, dipl.z.t.0907 955883
ivannamadrova@gmail.com