Kontrolný výbor

PredsedaJozef Kováčik, dipl.z.t. 0905 275 237
melin@stonline.sk
PodpredsedaMgr. Alžbeta Kmeťková0911 745 313
alzbeta.kmetkova@gmail.com
ČlenoviaAlica Jančová, dipl.z.t.0905 835 969
amdzub@gmail.com
Mgr. Viera Adamčíková, dipl.z.t.0905 562 645
info@penzionaurel.sk
Mgr. Ivanna Madrová, dipl.z.t.0907 955883
ivannamadrova@gmail.com