Banskobystrická regionálna komora VI

PredsedaVladimír Paľo0904 122 887
palovladimir@gmail.com
PodpredsedaMatej Suja0908 357 896
matejsuja24@gmail.com
TajomníkMgr. Róbert Čapucha047 / 563 17 23
robert.capucha@gmail.com
HospodárAnna Kainráthová0902 318 476
anna.kainrathova@gmail.com
Kontrolný výbor predsedaMarek Potkány0905 192 669
mapot.mapot@gmail.com
Členovia KVAndrea Vígová047/438 2506
0905 906 656
vigova.a@gmail.com
Ivan Krajčík0948 099 943
Bc. Ivan Karvaš, dipl.z.t.045/6722 311
0905 404 698
zubkarvas@stonline.sk
Revízny technikJozef Kováčik, dipl.z.t. 048 / 6115 010
0905 275 237
melinka43@gmail.com
Disciplinárna komisia
predseda
Mgr. Zora Jozefíniová, dipl.z.t.045 / 5325 437
0905 557 156
jozefiniova@gmail.com
Členovia DKMgr. Dana Krkošová, dipl.z.t.045 / 5325 333 
0908 045 191
krkos@zubtech.sk
Mgr. Martin Mecko048 / 6196 360 
0915 856 518 
mmecko@gmail.com
Eva Salaiová0907 333 416
eva.salaiova@gmail.com
Juraj Keher047 / 4331 593
0907 887 589