SKZT.sk

Slovenská komora zubných
technikov stavovská, dobrovoľná,
nezisková, apolitická organizácia
združujúca zubných technikov
Slovenska.

Ste členom komory? Prihláste sa, ak nie použite registračný formulár. 

O nás

Chceli by ste sa dozvedieť o nás viac informácií? Stačí kliknúť

U

inzercia

Dostupná sekcia pre všetkých registrovaných členov so zaplateným poplatkom.

h

Legislatíva

Chceli by ste sa dozvedieť o zmenách v zákonoch a o dôležitých informáciách?

Vzdelávanie

Chceli by ste vedieť viac o možnostiach vzdelávania pre vás?

Časopis

Všetky informácie o vydávanom magazíne zubný technik

Pacienti

Na webových stránkach nájdu informácie nielen zubní technici, ale i pacienti

Naše aktuality

Novinky na stránke

V sekcii pre členov - základné dokumenty - protetický štítok V sekcii pre členov - základné dokumenty - zápisnica z rady SKZT 25.9.2020 V sekcii o nás - štatút a smernice - povinnosti zubného technika

S N E M SKZT O Z N A M

Pre opatrenia krízového štábu je konanie 32. Snemu SKZT odložené na neurčito

SNEM SKZT

Pre zhoršujúcu sa situáciu ohľadne pandémie koronavírusu je konanie snemu SKZT preložené na 10.10.2020.

Naši partneri

 

Predmetom ponuky VÚB Leasing, a.s. sú predschválené leasingové obchody, poskytované spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., členom Slovenskej komory zubných technikov

+ Aktuálne stanovisko VÚB banky.

Napísali o nás