Registračný poplatok

Registračný poplatok v zmysle Zákona č. 578/2004 § 63 ods. 4 z.z.

Tu vyplňte meno a priezvisko člena, za ktorého platíte
Product total
Options total
Grand total

Pre novoregistrovaných zubných technikov, platí sa iba pri počiatočnej registrácii