Udržiavací poplatok za členstvo v SKZT

Tu vyplňte meno a priezvisko člena, za ktorého platíte
Product total
Options total
Grand total
Udržiavací poplatok platí člen SKZT, ktorý nepracuje dlhšie ako 6 mesiacov a okrem sociálnych dávok nemá iný príjem, napr. dlhodobá PN, žena alebo muž na materskej dovolenke, dôchodca...