Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania

Poplatok v zmysle Zákona č. 578/2004 §42 ods. 10 z.z.

Tu vyplňte meno a priezvisko člena, za ktorého platíte
Product total
Options total
Grand total

Platí sa po obdržaní hodnotenia z kancelárie komory (1x za 5 rokov)