Poplatok za pasívne členstvo v SKZT

Platí pasívny člen pri dočasnom výkone práce v inom odbore (dealer, pedagóg) a člen, ktorý pracuje v zubnej technike mimo územia EÚ

 

Tu vyplňte meno a priezvisko člena, za ktorého platíte
Product total
Options total
Grand total

Pasívny člen (nevykonáva povolanie zubný technik)