Dňa 26.6.2021 sa v priestoroch hotela Tenis vo Zvolene uskutoční volebný snem komory zubných technikov.