Vážené kolegyne a kolegovia!

Na základe návrhov pandemickej komisie sa vedenie SKZT nakoniec  rozhodlo pripravovanú akciu Liptovské zubnotechnické dni zrušiť.

Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem a prihlásili sa na podujatie. Poukázaná čiastka Vám bude v plnej výške vrátená.

Veríme, že sa situácia zastabilizuje a my budeme môcť našu konferenciu uskutočniť. O všetkom Vás budeme včas informovať.

Podľa aktuálnej novely zákona 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch sa hodnotenie sústavného vzdelávania predlžuje o 180 dní, čiže každý aktívny zubný technik bude mať ešte dostatok času kredity nadobudnúť.

Volebný Snem SKZT sa uskutoční najpravdepodobnejšie dňa 17.10.2020 vo Zvolene za mimoriadnych hygienických opatrení. Termín bude upresnený po zasadaní Rady SKZT (25.9.2020).

Ďakujem za Vašu priazeň.

S priateľským pozdravom,

Mgr. Hana Dohálová

Prezidentka