Pre zhoršujúcu sa situáciu ohľadne pandémie koronavírusu je konanie snemu SKZT preložené na 10.10.2020.