SKZT upozorňuje zubných technikov, že termín zaplatenia preregistračného poplatku pre rok 2021 bol podľa § 80 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 578/2004 Z.z. do 31.1.2021. Podľa § 82 ods. 4 toho istého zákona hrozí každému zubnému technikovi, ktorý si túto povinnosť nesplní, pokuta do výšky 663,-€. Preto tých, ktorí ešte preregistračný poplatok nezaplatili SKZT žiada, aby si túto povinnosť v najbližšej dobe splnili.