dňa 23.9.2021 o 16:00 hod. sa v priestoroch BNC, Turbínová 1, Bratislava uskutoční Valné zhromaždenie členov Regionálnej komory 1. Súčasťou VZ bude aj školenie BOZP a OPP s pridelením 3 kreditov.