Členské príspevky, zápisné a poplatky pre rok 2018:

Členské prevádzkovateľ alebo odborný zástupca prevádzkovateľa: do 31.mája 150,- eur
do 30.júna 155,- eur
do 31.júla 160,- eur
po 1. auguste 165,- eur
Členské zamestnanec v zubnej technike: do 31.mája 60,- eur
do 30.júna 65,- eur
do 31.júla 70,- eur
po 1. auguste 75,- eur

Pasívny člen: do 31.mája 40,- eur
do 30.júna 45,- eur
do 31.júla 50,- eur
po 1. auguste 55,- eur
Platí pasívny člen pri dočasnom výkone práce vinom odbore (dealer, pedagóg ) ačlen, ktorý pracuje vzubnej technike mimo územia EÚ. Zubný technik pracujúci v EÚ platí členské ako zamestnanec!
Udržiavací poplatok: do 31.mája 20,- eur
do 30.júna 25,- eur
do 31.júla 30,- eur
po 1. auguste 35,- eur
Udržiavací poplatok platí člen SKZT, ktorý nepracuje dlhšie ako 6 mesiacov a okrem sociálnych dávok nemá iný príjem, napr. dlhodobá PN, žena alebo muž na materskej dovolenke, dôchodca
Zápisné do SKZT: 7,- eur


Poplatok:

za vydanie vyjadrenia o personálnom zabezpečení a materiálno – technickom vybavení zubnej techniky pre nečlenov 70,- eur
za vydanie vyjadrenia o personálnom zabezpečení a materiálno – technickom vybavení zubnej techniky pre členov so zľavou, ktorá je zahrnutá v členskom príspevku 35,- eur
za vydanie opakovaného vyjadrenia o personálnom zabezpečení a materiálno – technickom vybavení zubnej techniky pre zubných technikov platiacich členské poplatky, so zľavou, ktorá je zahrnutá v členskom príspevku

24,50 eur
registračný 13,- eur
za priebežnú aktualizáciu registra (preregistráciu) 15,- eur
za priebežnú aktualizáciu registra (preregistráciu) pre zubných technikov platiacich členské poplatky, so zľavou, ktorá je zahrnutá v členskom príspevku 5,- eur
za vydanie akéhokoľvek potvrdenia 20,- eur
po zľave pre člena SKZT za vydanie akéhokoľvek potvrdenia 4,- eur

za zaregistrovanie VA 0,33 eur / kredit v SR 10,- eur za VA v cudzine
za akreditáciu osoby 35,- eur
za akreditáciu pracoviska 35,- eur
index IVZT 3,50 eur
výpočet kalkulácie 120,- eur
brožúrka kalkulácie 13,50 eur
za stratu času 3,40 eur
za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania 10,- eur

Členské príspevky, zápisné, poplatky za registráciu a preregistráciu sa zasielajú na číslo účtu: SK52 1100 0000 0029 2686 0302, Variabilný symbol: rodné alebo registračné číslo, Konštantný symbol: 0558.