Nový formát registračného čísla

Členovia Rady SKZT a neskôr aj delegátmi 28. Snemu SKZT, na návrh viceprezidenta SKZT  pre legislatívu a registráciu Mgr. Andreja Lukáša, prijali skrátenie registračného čísla zubných technikov. Pôvodné registračné číslo bolo generované v rokoch 2004-5 v...

Nové prezídium SKZT

Na prvom zasadnutí novozvolených orgánov SKZT dňa 11.5.2016 v Bratislave sa členovia prezídia dohodli na rozdelení funkcií viceprezidentov: doc. PhDr. PaedDr. Eliška Knošková, PhD, MHA – viceprezidentka pre vzdelávanie; RNDr. Ľudovít Neischl, dipl.z.t. – viceprezident...