Členské príspevky, zápisné a poplatky pre rok 2018

Členské príspevky, zápisné a poplatky pre rok 2018: Členské prevádzkovateľ alebo odborný zástupca prevádzkovateľa: do 31.mája 150,- eur do 30.júna 155,- eur do 31.júla 160,- eur po 1. auguste 165,- eur Členské zamestnanec v zubnej technike: do 31.mája 60,-...

Neprehliadnite!

29. marca 2017 si Národné centrum zdravotníckych informácií od SKZT vyžiadalo dáta z registra zubných technikov, ktoré majú byť podkladom pre vytvorenie databázy registrovaných zubných technikov. Dôvodom je aj blížiaci sa termín 31.10.2017 dokedy možno najneskôr...