Dňa 23.1.2023 sa v čase 17,00 hod. uskutočnilo online zasadnutie Rady SKZT