Pre opatrenia krízového štábu je konanie 32. Snemu SKZT odložené na neurčito