Bratislava 2. januára 2020 – Vedenie Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) verí, že aj Slováci budú mať konečne možnosť vedieť viac informácií o tom, aká zubná korunka, mostík, či snímateľná zubná protéza im je vkladaná do úst. Hlavnou prioritou SKZT pre rok 2020 je preto bezodkladné zavedenie do praxe zdravotníckej dokumentácie k zubným náhradám, ktorá je nazývaná aj protetický štítok. Táto dokumentácia zabezpečuje kvalitné a bezpečné zubné náhrady, ktorým môžu občania EÚ dôverovať veľmi podobne ako je tomu pri potravinách.

Protetický štítok sa Slovenská komora zubných technikov usiluje uviesť do praxe od roku 2017. Povinnosť vedenia protetickej dokumentácie vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu č. 745 z roku 2017 o zdravotníckych pomôckach. Napriek uvedenej legislatíve, sa však táto povinnosť na Slovensku v praxi stále neuplatňuje. „Nádej na pokrokovú zmenu v zubnej technike svitla v roku 2019, keď sa zlepšila komunikácia medzi SKZT, jednotlivými zdravotníckymi komorami a štátnymi inštitúciami. Aj vďaka podpore bývalej ministerky zdravotníctva A. Kalavskej sme mohli korektne prerokovať návrh potreby protetického štítku so zubnými lekármi, výsledkom čoho bol konkrétny návrh riešenia uvedenej problematiky, ktorý sme predložili Ministerstvu zdravotníctva SR. Pevne veríme, že MZ SR čím skôr vydá vyhlášku o dokumentácii k zubným náhradám, ktorá bude v konečnom dôsledku prínosná pre pacienta, zubného lekára, ako aj zubného technika,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t. Protetický štítok by mal v praxi fungovať tak, že pacient by mal pri nasadení každej zubnej náhrady dostať sprievodnú dokumentáciu presne ako dostáva správu z ošetrenia od špecialistu.

Pacient tak bude mať v rukách konkrétny doklad o tom, z akého materiálu je vyrobená zubná náhrada, ale aj kto a kedy ju vyrobil a môže s tým dokladom ísť napríklad ku alergológovi alebo k všeobecnému lekárovi v prípade nevysvetliteľných alergií. Na druhej strane zubní lekári a zubní technici budú viac krytí v prípade reklamácií pacienta ohľadom kvality zubnej náhrady. Ďalším benefitom pre pacienta bude to, že v budúcnosti vďaka dokumentácii k protetickej práci, bude možné v prípade problémov lepšie dohľadať to, kto, kde a z čoho takúto zubnú náhradu pre pacienta vyrobil a následne tak vyvodiť zodpovednosť.

Ďalšou prioritou Slovenskej komory zubných technikov pre rok 2020 je podľa prezidentky Mgr. Hany Dohálovej, dipl. z. t. uzákonenie povinnosti pre zubných technikov pracovať na základe licencií. Toto opatrenie výrazne zlepší možnosť kontroly subjektov, ktorí poskytujú zhotovenie zubných náhrad a tým sa zvýši ochrana pacientov.

Veľkým problémom v zubnej technike je nízke finančné ohodnotenie, čoho dôsledkom je odchod kvalitných zubných technikov do iných odvetví. SKZT má preto snahu priniesť jasný prehľad vo financovaní zubných náhrad zo zdravotného poistenia, ktorý by reálne odrážal náklady na správne vyhotovenú zubnú náhradu. „Aj keď sa vo víre politických udalostí veľa prísľubov a naštartovaných opatrení oddialilo, stále sa budeme snažiť o vytvorenie transparentného a spravodlivého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti zhotovovania zdravotníckych pomôcok na mieru, čiže zubných náhrad ako sú korunky, mostíky, práce na implantáty, celkové a snímateľné zubné  náhrady a čeľustno-ortopedické aparáty,“ vysvetľuje prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

A aké želanie majú zubní technici pre slovenské zdravotníctvo do roku 2020? Slovenskému zdravotníctvu do roku 2020 želáme veľa čestných odborníkov so správnymi rozhodnutiami pre všeobecné blaho Slovenska, dodáva želanie zubných technikov prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Slovenská komora zubných technikov (SKZT) je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou je chrániť práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania a taktiež zastupovať svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania.

Viac informácií:

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

prezidentka Slovenskej komory zubných technikov

tel. : +421 0905 174 562

e-mail: kancelaria@skzt.sk

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 (Petržalka)