Bratislava 1. augusta 2019 – Zubné protézy už dávno nie sú témou len staršej generácie, pretože dnes si už väčšina z nás ani nevie predstaviť situáciu, že by sme nemali svoj chrup kompletný. Menia sa aj trendy v zubných náhradách. Zlaté korunky sú už minulosťou a kovové materiály pomaly nahrádzajú sklokeramické materiály, pričom najnovšou novinkou v odbore zubná technika sú frézované korunky a mostíky, ktoré vyrábajú špeciálne stroje a 3D tlačiarne. Slovenská komora zubných technikov odporúča Slovákom, aby nenaleteli akčným ponukám na zubné náhrady, a radšej dôverovali osvedčeným zubným lekárom a kvalifikovaným zubným technikom.

Zubné náhrady sú zdravotnícke pomôcky zhotovené výhradne na mieru pre konkrétneho pacienta. Môžu nahradiť poškodenú časť zuba, celý zub, viacej zubov až po náhrady všetkých zubov a stratených častí čeľusti a sánky, tak aby boli funkčné a zároveň estetické. Zubné náhrady podľa návrhu a zhotovenia môžu byť natrvalo upevnené do úst, alebo si ich pacient môže vyberať a čistiť mimo ústnej dutiny. Slovákom vcelku záleží na tom, aby mali pekný úsmev, ale aj tu vidieť súčasný civilizačný vplyv. Pozitívne je to, že Slováci v aktívnom veku, najmä tí, ktorých práca zahŕňa kontakt s ľuďmi si už nevedia predstaviť to, že by nemali svoj chrup kompletný. Aj ľuďom v dôchodkovom veku záleží na tom, aby mali aspoň nahradené zuby, keď už im veľa vlastných nezostalo,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Na Slovensku sa zhotovujú všetky typy zubných náhrad, ktoré sú pre pacienta bezpečné a umožňujú mu prinavrátenie žuvacej funkcie, ktorá je potrebná pre celkový zdravotný stav. Typy zubných náhrad sa výrazne líšia v závislosti od veku a sociálneho postavenia pacientov. Ako ďalej povedala prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t., u mladších ľudí a ľudí s vyšším vzdelaním prevažujú fixné zubné náhrady ako napríklad korunky a mostíky upevnené na vlastné zuby či korunky a mostíky upevnené na implantáty. Stále sa však využívajú aj snímateľné náhrady, ktoré sú upevnené na zvyškovom chrupe, alebo na sliznici svojou priľnavosťou. Drahšou alternatívou snímateľných náhrad je ich ukotvenie na implantátoch. Snímateľné zubné náhrady v tom prípade dobre držia a pacient si ich vyberá len na vyčistenie, čo však musí urobiť minimálne raz za deň.

Zubná korunka nahrádza časť zuba nachádzajúceho sa nad sliznicou. Väčšina staršie narodených Slovákov si ešte dnes pamätá korunky vyrobené zo zlata, ktoré boli podľa odborníkov najtrvanlivejšie zubné náhrady. No s rastom cien zlata a zvyšujúcou sa ponukou estetických alternatív sa prakticky zlato spracováva len výnimočne. Náhradným kovom za zlato sa stala zliatina chrómu a kobaltu. Od chrómniklových zliatin vzhľadom na častý výskyt alergií na nikel, sa už upustilo. Titán sa využíva pri implantátoch. Podľa prezidentky SKZT Mgr. Hany Dohálovej, dipl. z. t., momentálne odbor zubná technika zažíva materiálový boom, predávajú sa stále vylepšené druhy keramických materiálov, ale aj vysokokvalitné plasty a hybridné keramiky, čo sú materiály, pri ktorých sa spája vysoká estetika keramiky s tvrdosťou najviac približujúcou sa prirodzeným zubom. Tradičné kovové, kovové so živicovými fazetami, alebo kovové korunky obalené keramikou, pomaly vytláčajú celokeramické materiály ako sú sklokeramiky, litiumdisilikáty (špeciálny druh pevnej keramiky), tzv. zirkónové krunky, čo je materiál zirkónoxid. Najnovším hitom v zubnej technike sú moderné frézovacie frézované korunky, ktoré vyrába počítačom riadený stroj. „V odbore zubná technika ide pokrok míľovými krokmi. Frézovanie koruniek a mostíkov, alebo 3D tlač liečebných dláh a súčastí pre zhotovenie zubných náhrad nahrádza manuálne technologické postupy a nahrádza ich výpočtovou technikou, frézovacími strojmi a 3D tlačiarňami. Treba si však uvedomiť, že digitálne technológie v žiadnom prípade nenahrádzajú odborníka! Každý prístroj totiž musí obsluhovať kvalifikovaný zubný technik, lebo aj keď je softvér veľmi prepracovaný, pracuje sa do živého organizmu a každý človek je iný. Zubné náhrady sa zhotovujú na mieru pre každého pacienta,“ uviedla prezidentky SKZT Mgr. Hany Dohálovej, dipl. z. t.

Funkčne a esteticky vyhovujúca zubná náhrada, musí byť zhotovená precízne pri dodržaní všetkých správnych technologických postupov výlučne zubným technikom s absolvovaným vzdelaním. Správne navrhnutá korunka, zvolenie vhodného materiálu a presné začlenenie do zuboradia a do priestoru jeho kontaktných susediacich zubov aj v záhryze, má dlhú životnosť. Pri keramických materiáloch spravidla zubná náhrada vydrží toľko, koľko samotný zub, len korunku treba pravidelne kontrolovať v zubnej ambulancii, či jej okraje presne dosadajú a medzi okrajom zuba a nahradenej korunky nevzniká špára, lebo tam môže vzniknúť retencia, čiže zachytenie potravy, tým vznik vhodnej pôdy pre množenie baktérií a zub sa začína nenápadne kaziť. Čiže aj u koruniek, tak ako u výplní, platí pravidelná dôkladná preventívna prehliadka, aby sa preskúšala tesnosť nielen výplní ale aj koruniek. Pri akýchkoľvek nepresnostiach treba nechať korunku prerobiť.  

A na čo by mal myslieť každý Slovák predtým, než zvažuje akúkoľvek zubnú náhradu? „Zubná náhrada je tak ako každý iný zdravotnícky zákrok, zásah do ľudského organizmu. Na Slovensku máme možnosť voľného výberu ošetrujúceho zubného lekára, ten má možnosť výberu zubného technika, ktorý zubnú náhradu zhotoví. Základ je v dobrej komunikácii a dôvere. Nikde na internete nedostanete také relevantné informácie, ako keď navštívte odborníka, ktorému dôverujete. Dajte na referencie vašich blízkych, ktorým dôverujete. Než sa rozhodnete, dobre si riešenie premyslite, nedajte sa rýchlo nalákať na žiadnu akčnú ponuku. Zubná náhrada je zdravotnícka pomôcka zhotovená výlučne pre vás na mieru. Vy sa máte na základe informácií od odborníkov rozhodnúť aké riešenie zvolíte. Len dbajte na to, aby ste mali k rozhodovaniu všetky potrebné informácie. Ak majú občania otázky materiálov a možnosti technického prevedenia zubných náhrad, môžu sa obrátiť aj na Slovenskú komoru zubnej techniky,“ dodala prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Slovenská komora zubných technikov (SKZT) je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou je chrániť práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania a taktiež zastupovať svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania.

Viac informácií:

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

prezidentka Slovenskej komory zubných technikov

tel. : +421 0905 174 562

e-mail: kancelaria@skzt.sk