Bratislava 29. septembra 2019 – Aj keď ľuďom s pribúdajúcim vekom obvykle ubúdajú vlastné zuby, neznamená to, že už nemusia venovať takú pozornosť svojej ústnej dutine. Slovenská komora zubných technikov preto pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov (1. októbra) odporúča všetkým starším ľuďom, aby sa dôkladne starali nielen o zuby, ale aj o zubné náhrady, lebo tým si vedia predĺžiť životnosť svojich „tretích zubov“.

Takmer každý senior má nejaký druh zubnej náhrady. Pri pevne cementovaných fixných náhradách sú požiadavky na ich údržbu a čo najdlhšiu trvanlivosť takmer rovnaké s nadštandardnou ústnou hygienou. Pri snímateľných zubných náhradách je to okrem toho aj starostlivosť o samotnú vyberateľnú zubnú náhradu. „Životnosť každej umelej zubnej náhrady je individuálna. Keď je však zubná náhrada vyhotovená funkčne, esteticky a z bezpečných materiálov, pravidelnou starostlivosťou sa jej životnosť predĺži a tým sa stáva cenovo výhodnejšou,“ hovorí prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t. s tým, že dnes je v odbornej verejnosti známe, že čistota zubných protéz vplýva nielen na zdravie ústnej dutiny, ale aj na celkový zdravotný stav človeka. Základom údržby je pravidelné mechanické očistenie zubnej náhrady. Na rozdiel od vlastných zubov, kedy sa používajú mäkké zubné kefky s malou hlavičkou a vysokým počtom vlákien, zubnú náhradu je dobré čistiť s tvrdou kefkou. Kefka musí mať tvar, aby bola schopná vyčistiť všetky časti zubnej náhrady. Žiadne namáčanie do čistiacich tabliet podľa prezidentky SKZT Mgr. Hany Dohálovej, dipl. z t. nenahradí dôkladné mechanické očistenie. Tablety sa používajú len na dezinfekciu a pri nadmernom pôsobení, môžu negatívne ovplyvniť materiál, z ktorého je zubná náhrada zhotovená.

Seniori by sa mali na druhej strane vyhnúť akýmkoľvek svojpomocným zásahom do zubných náhrad. Zubní technici totiž nie raz už dostali do rúk takú zubnú protézu, ktorú sa ich majiteľ snažil svojpomocne zlepiť, obrúsiť či dokonca ohnúť nahriatím. Ako povedala ďalej prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t., svojpomocným zásahom do zubných protéz, si seniori môžu nielen poškodiť zdravie, ale zároveň môžu stratiť aj záruku na zubnú náhradu, ktorú by šikovný zubný technik ešte vedel opraviť.

Dentálne materiály na zubné náhrady sú vyrábané tak, aby boli odolné bežným vplyvom potravín a obvyklej činnosti pacienta. Pri akomkoľvek extrémnom pôsobení okrem vlastného prostredia ústnej dutiny, však môže trpieť aj zubná protéza. „Zubné náhrady sú vyhotovené z materiálov, mechanicky sa približujúcim hodnotám zubných tkanív. Preto sú aj do určitej miery krehké ako prirodzené zuby. Okrem kovových súčastí, kde je pevnosť vyššia, ostatné materiály majú svoju životnosť. Keramické materiály sú tvrdé, farebne stále, ale tak ako náraz nevydrží prirodzený zub, ohrozený je aj keramický zub. Keď sa moderné umelé živice a plasty, pravidelne a primerane mechanicky čistia, poskytujú plnohodnotnú náhradu, po rokoch však strácajú farebnú stálosť a tiež sa používaním opotrebúvajú. Každú zubnú náhradu treba po čase vymeniť za novú. Intervaly sa u jednotlivých zubných náhradách líšia. Poraďte sa preto s odborníkom, ktorému dôverujete,“ vysvetľuje ďalej prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Mnohí seniori si myslia, že so zubnými náhradami nie je potrebné chodiť k zubnému lekárovi tak často a pravidelne ako so svojimi vlastnými zubami. Aj keď je zubná náhrada vyhovujúca, pravidelná kontrola u odborníka spravidla zabezpečí predĺženie jej životnosti. „Pacienti so zubnými náhradami by mali chodiť na preventívne prehliadky ako ostatní pacienti, aj keby nemali jediný svoj vlastný zub. Zubný lekár totiž kontroluje nielen vlastné zuby, ale aj ďasná a stav a funkčnosť zubných náhrad, ktoré môže následne zubný technik opraviť, alebo vyrobiť úplne nové. Situácia v ústnej dutine pacienta sa s pribúdajúcim vekom mení a vhodné doplnenie chýbajúcich tkanív do funkčnej zubnej náhrady môže tiež ušetriť peniaze za novú zubnú náhradu. Zubné protézy sú zdravotnícke pomôcky zhotovené na mieru a preto sa na nich neoplatí zbytočne šetriť. Podstatné je, aby bol pacient ošetrený zubnou náhradou zhotovenou zubným technikom s patričným vzdelaním a z vhodných certifikovaných materiálov,“ dodáva prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Slovenská komora zubných technikov (SKZT) je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou je chrániť práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania a taktiež zastupovať svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania.

Viac informácií:

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

prezidentka Slovenskej komory zubných technikov

tel. : +421 0905 174 562

e-mail: kancelaria@skzt.sk

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 (Petržalka)