Bratislava 27. augusta 2019 – Úhrada zubných náhrad z verejného poistenia nie je v súčasnosti dostatočná a zdravotné poisťovne by mohli pacientom viac prispievať na zubné korunky či celkové snímateľné náhrady. Upozorňuje na to Slovenská komora zubných technikov, ktorá by taktiež privítala, aby Ministerstvo zdravotníctva SR zreálnilo ceny zubných náhrad z verejného zdravotného poistenia, ktoré by pokrývali tak náklady v zubnej technike ako aj cenu lekárskeho výkonu v zubnej ambulancii.

V súčasnosti sa cena fixnej zubnej náhrady vo forme zubnej korunky pohybuje cenovo približne od 200 eur do 350 eur a cena celkovej snímateľnej náhrady sa začína od 440 eur. Pritom zdravotné poisťovne prispievajú za celkovú snímateľnú náhradu 119,50 €, a za zubné korunky ešte menej (korunka plášťová celokovovo liata – 41,92 eur, korunka fazetovaná liata po zub trojku vrátane – 46,26 €). Úhrada zubných náhrad zdravotnými poisťovňami je absolútne nepostačujúca, v čom sa zhodujeme aj so zubnými lekármi či pacientmi. To, že drvivá väčšina zubných ambulancií a zubnotechnických laboratórií pracuje s doplatkami, je odrazom toho, že ceny neboli valorizované viac než 20 rokov,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t. s tým, že doplatky pacientov za zubné náhrady sa výrazne líšia medzi jednotlivými zubármi či už medzi zmluvnými zubnými lekármi alebo u tých na priamu platu. Cenové rozdiely práce zubných technikov podľa nej nie sú až také výrazné, hlavne u tých, ktorí pracujú pre zmluvných zubných lekárov.

Ako ďalej povedala prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t., pacient si priemerne dopláca za celkovú zubnú náhradu raz toľko, ako je platba z poisťovne, pričom korunky a mostíky si pacient spravidla hradí v plnej výške, nakoľko platby poisťovní sú minimálne. Vyskytujú sa však aj ojedinelé ambulancie, kde robia určité najjednoduchšie zubné náhrady bez doplatku pacienta. „Buď sú to zubní lekári alebo zubní technici na dôchodku, ktorí robia so stratou a saturujú si ju pri iných výkonoch a výrobkoch, alebo robia v prepočte za nižšiu než minimálnu odmenu, na úkor niečoho iného. V týchto prípadoch by som však bola na mieste pacienta opatrná, keďže za cenu zubnej náhrady, ktorú hradí poisťovňa, sa s ťažkosťami dá zubná náhrada zhotoviť v zubnej technike, nehovoriac ešte o platbe za lekársky výkon v ambulancii. Tlačenie cien smerom nadol, ide jednoznačne na úkor kvality,“ vysvetľuje prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t., ktorá zdôrazňuje to, že každá zubná náhrada musí byť zhotovená podľa presných technologických postupov a vo forme, aby prinášala prospech pre pacienta. Materiály a prevedenie musia spĺňať všetky európske normy a nariadenia EÚ, čo zabezpečuje neškodnú, kvalitnú a účelnú zubnú náhradu. Nielen zubný lekár, ale aj zubný technik, ktorý prácu vyhotovil, musí mať patričné vzdelanie na výkon svojej profesie a musí sa celoživotne vzdelávať.

Riešením nevyhovujúcej situácie by bolo, keby Ministerstvo zdravotníctva SR zreálnilo ceny za zubné náhrady tak, aby platby zo zdravotných poisťovní pokryli nielen ceny zubnej náhrady v zubnej technike, ale aj ceny lekárskeho výkonu v zubnej ambulancii. Slovenská komora zubných technikov sa snaží o definovanie výšky platieb separovane, rozdeliť platby do zubných ambulancií a za samotné zubné náhrady pre zubného technika. „Keby cena, ktorú platí poisťovňa za zdravotnícku pomôcku na mieru podľa katalógu MZ SR, bola cenou len pre zubnú techniku, jej výška by bola dostatočná pre základné prevedenie zubných náhrad. Zubní lekári by mali mať zaplatené svoje lekárske výkony na protetickej práci zvlášť. Zubní technici sú však stále tlačení v rámci prežitia k práci pod cenu, dokonca sú nahrádzaní nedostatočne kvalifikovanými silami a to môže mať fatálne dôsledky pre pacienta v prípade, že ostane súčasný stav,“ povedala ďalej prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

Na Slovensku je 1100 registrovaných zubných technikov, ktorí ročne vyrobia približne 200 000 zubných náhrad.

Slovenská komora zubných technikov (SKZT) je nezávislá a apolitická samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca zubných technikov, ktorí sú jej členmi a vykonávajú svoje povolanie na území Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou je chrániť práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania a taktiež zastupovať svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania.

Viac informácií:

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

prezidentka Slovenskej komory zubných technikov

tel. : +421 0905 174 562

e-mail: kancelaria@skzt.sk

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 (Petržalka)