Bratislava 16. 2. 2020

Aké predstavy/priania majú vybraní predstavitelia pôsobiaci v zdravotníctve. 

  – Akú osobu by ste si želali ako šéfa ministerstva zdravotníctva? Mal by to byť lekár/nelekár? Aké vlastnosti by mal mať? Na čo by sa mal hlavne zamerať v prvých 100 dňoch? Jednoducho, aký by mal byť nový minister/ka…

 – Ak by ste mali konkrétnu predstavu, môžete uviesť aj konkrétne meno (ale nemusíte) 

Zubní technici si želajú takého ministra zdravotníctva, ktorý si po vymenovaní nájde čas stretnúť sa s predstaviteľmi Slovenskej komory zubných technikov a bude mať úprimný záujem prijať také opatrenia, ktoré zlepšia podmienky pre prácu zubných technikov. Myslíme si, že nový minister by mal byť v prvom rade odborník z rezortu zdravotníctva, či už to bude lekár, sestra, stomatológ, zubný technik, alebo iný zdravotnícky pracovník, ktorý bude mať jasnú koncepciu vývoja v zdravotníckom sektore so zámerom zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť k spokojnosti pacientov ale aj zdravotníckych pracovníkov.

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

prezidentka Slovenskej komory zubných technikov

Viac informácií:

Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.

prezidentka Slovenskej komory zubných technikov

tel. kancelárie SKZT: +421 0905 174562

e-mail: kancelaria@skzt.sk

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5 (Petržalka)